Välkommen till

Centrumkliniken Uppsala

Välkommen till

Centrumkliniken Uppsala

Om oss

Vårdutbud

Receptet skickas elektroniskt och kan hämtas på valfritt apotek inom en vecka.
Obs! Recept kan endast förnyas av tidigare utfärdade recept på Centrumkliniken.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Har du ett födelsemärke eller hudfläck som du oroar dig över och vill kolla upp det? Kanske har du en hudfläck som har växt eller blivit mörkare?
Välkommen att boka tid till våra läkare för en snabb och säker bedömning. Vi utför även prickkirurgi på plats.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Provtagning på Centrumklinikens eget lab. Vi har drop in varje vardag mellan kl 08.30 – 11.30
Obs! du behöver inte vara listad hos oss – du är alltid välkommen till oss för provtagning oavsett vilken vårdgivare i Sverige du tillhör.
Däremot kan kostnaden för besöket varierar beroende på vilken vårdgivare du har samt tidpunkt för senaste besök.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

På Centrumkliniken har dietisten ett nära samarbete med resterande Hälsoteam. Dietisten utbildar, stödjer och vägleder kring frågor om lämplig kost vid olika sjukdomar som exempelvis diabetes. Ett annat viktigt arbetsområde är viktminskning där kunskap om energibehov och näringsintag kombineras med andra livsstilsfrågor som stress och fysisk aktivitet. ​Många sjukdomar kan förebyggas genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis matvanor. Dietist arbetar med kostrådgivning och behandling individuellt och i grupp.

Dietisten arbetar både förebyggande samt behandlar kostrelaterade sjukdomar:
IBS, Typ 2 diabetes, Prediabetes, Högt blodtryck, Övervikt, Undervikt, Bukfetma, Höga blodfetter, Andra livsstilsrelaterade sjukdomar, Födoämnesallergi, Undervikt, KOL samt Kostråd vid idrott.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

​Psykologerna har ett nära samarbete med de andra yrkeskategorierna på vårdcentralen; läkare, sjuksköterska, dietist samt sjukgymnast och hjälper gärna till i kontakten med dessa. Vi har flera psykologer i teamet för psykisk hälsa. De utför bedömningar och behandling av lindrigare psykisk ohälsa. Vi erbjuder enskilda rådgivande och/eller terapeutiska samtal (till exempel KBT kognitiv beteendeterapi) samt stödjande samtal i samband med svåra händelser i livet.

KBT – Kognitiv Beteendeterapi
Här arbetar du med din behandlare med de problem eller svårigheter som du önskar hjälp med. Metoden går ut på att se närmare på och förändra de tankar, känslor och beteende som kan bidra till att vidmakthålla de problem som du har. En stor del av arbetet utförs av dig själv mellan besöken i form av hemuppgifter. Skulle denna terapiform vara för svår för dig så anpassar vi behandlingen efter dina behov.

Psykologer och läkare kan även skriva en remiss till specialistvårdsenhet eller annan vårdgivare för en fördjupad utredning vid misstanke om till exempel ADHD, Autism eller svårare psykiatrisk ohälsa.

Vi erbjuder följande tjänster enskilda samtal på plats eller via video

 • Bedömning
 • Rådgivning
 • Behandling
 • Kris/stödsamtal

Vi erbjuder även följande gruppverksamhet:

Stressgrupp
Lär dig strategier för att hantera din stress. Detta är en kurs för dig som upplever stress som begränsar dig i vardagen och påverkar ditt mående. Vi lär oss mer om stress och undersöker strategier för att hantera detta utifrån KBT.Start hösten 2023. Först görs ett bedömningsbesök hos psykolog och sedan kan man anmäla sig.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

​Vi har en kurator i vårt samtalsteam som erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av underliggande lungsjukdom, till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Lungsjukdomar diagnostiseras bland annat med spirometri. För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna kontroller för att säkerställa att du får rätt behandling i rätt tid. Spirometri bokas i samråd med din läkare.

Du kan få hjälp med:

 • Spirometri
 • Patientutbildning om astma/KOL
 • Inhalationsteknik
 • Tobaksavvänjning
 • Livsstilsfrågor
 • Kost vid KOL

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Har du typ-2 diabetes är det viktigt med årliga kontroller hos både läkare och sjuksköterska samt i vissa fall dietist för att förebygga komplikationer av sjukdomen.
Vi erbjuder följande:

 • Kontroll av HbA1c – långtidssocker
 • Blodtryckskontroll
 • Vikt
 • Bedömning av fötter
 • Remiss för ögonbottenfoto
 • Råd och stöd i läkemedelsbehandling
 • Egenvårdsråd
 • Förskrivning av hjälpmedel

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Sårvård och omläggningar
 • Bedömning och behandling av hudåkommor
 • Bedömning och behandling av ögoninfektioner
 • Läkemedelstillförsel (inhalationer, injektioner, infusioner)
 • Vaccination
 • Bedömning och behandling av problem med örat samt öronspolning
 • Inkontinensutredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Tobaksavvänjning
 • Hälsosamtal och levnadsvaneförändring
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Lättare läkemedelsförnyelse och genomgång

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Till våra undersköterskor kan du boka tid för:

 • Suturer/agraffer
 • Ekg
 • Blodtryck
 • Öronspolning
 • Hörselprov

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

På Centrumkliniken arbetar erfarna fysioterapeuter som hjälper dig med behandling och rehabilitering av besvär från muskulatur, leder, skelett och nerv.
Vid ett nybesök undersöker fysioterapeuten dina besvär och lägger upp en rehabiliteringsplan utifrån dina mål.
Vi erbjuder ortopediskt ultraljud för undersökning av muskler, senor och ligament som utförs av en mycket erfaren fysioterapeut.

Utöver det hjälper vi till med:

 • Rehabilitering efter frakturer
 • Träning vid muskeloskeletala besvär vid kronisk sjukdom
 • Träning vid astma/KOL
 • Träning vid psykisk ohälsa
 • Förändring av levnadsvanor
 • Stötvågsbehandling
 • Kortisoninjektion

På Centrumkliniken finns ett trivsamt och välutrustat gym för rehabilitering där du kan få stöttning vid träning.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Rehabkoordinator har fördjupad kunskap om sjukförsäkringssystem och vilka rehabiliteringsinsatser som finns tillgängliga. Rehabkoordinatorn samarbetar med din läkare och hjälper till att ta fram en plan för din återgång i arbete.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

I regionplanen finns ett uppdrag som innebär att utveckla ett proaktivt och samordnat arbetssätt för målgruppen 75 år eller äldre med komplexa behov.
Vår äldremottagning består av ett team med sjuksköterska, läkare, dietist, fysioterapeut och kurator.

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Ryggutredning med ultraljud och klinisk bedömning av fysioterapeut. Ryggblockad utföres av läkare.

Kontakta oss på 018-613 19 00

Har du något av följande besvär kan du boka tid till vår lättakut.

 • Skada/sårskada
 • Ögonbesvär
 • Smärta i ryggen
 • Urinvägsbesvär
 • Säsongsallergi
 • Smärta i knä/fot
 • Hudbesvär
 • Huvudvärk
 • Hosta
 • Magbesvär
 • Öronbesvär
 • Smärta i nacke/skuldra/axel

Kontakta oss via e-tjänsten 1177 eller ring oss på 018-613 19 00

Lättakutens öppettider:

Måndag 13.00 – 16.30
Tisdag 13.00 – 16.30
Onsdag 13.00 – 16.30
Torsdag 11.00 – 15.30
Fredag 13.00 – 16.00

Lista dig hos oss

Patientavgift

Kontakta oss

Hitta till oss

Klicka på kartan för Google-karta